Home
Lestijden
Lestijden
Sjabloon B
Contact

Lestijden

  

Maandag

 

 

 

17.00-18.00 uur

breakdance

Yannick

6 t/m 9 jaar

18.00-19.00 uur

breakdance

Yannick

10+

18.00-19.00 uur

hip hop

Gilles

12 t/m 15 jaar

19.00-20.00 uur

hip hop

Gilles

16+

20.00-21.00 uur

Afrodance         

Charsy

12+

21.00-22.00 uur

hip hop

Charsy

16+

 

 

 

 

Dinsdag

 

 

 

17.30-18.30 uur

Boys Class

Mark

8 t/m 12 jaar

17.30-19.00 uur             

Artificialz

Irene

selectie

18.30-19.30 uur

Freestyle

Mark

alle leeftijden

19.00-20.00 uur

hip hop

Irene

14+

20.00-21.00 uur

Feminine hiphop  

Gilles  

14+

 

 

 

 

Donderdag

 

 

 

17.30-18.30 uur

hip hop

Destiny

6 t/m 9 jaar

17.00-18.00 uur

Creative Dance

Hanna-Lina

10+

18.30-19.30 uur

hip hop

Destiny

10+

  

Tilburg


Leslocatie Tilburg

Hall of Fame

Burg. Brokxlaan 6

5041 SB Tilburg
  

  

Tarieven en voorwaarden

Jaartarieven

1x per week  t/m 12 jaar               10 X € 22,00

1x per week 13 t/m 20 jaar          10 x € 24,00

1x per week  21 en ouder             10 x € 28,00

Onbeperkt                                          10 x  € 50,00

Onbeperkt  21 en ouder               10 x € 60,00

Volgt u bij de Hiphop Factory meerdere jaarcursussen, dan ontvangt u 25% korting op elke volgende jaarcursus.

Inschrijvingen en tarieven

Inschrijvingen gelden voor de duur van een volledig studiejaar, beginnend in augustus en eindigend in juni of voor een van tevoren overeen gekomen lesperiode of aantal lessen, met verlenging voor een volgend cursusjaar, behalve bij schriftelijke opzegging vóór 1 juni 2020.

Een studiejaar bevat 36 lesweken, afhankelijk van feestdagen en vakantie garandeert Hiphop Factory u minimaal 34 lessen. De tarieven zijn gebaseerd op een volledig studiejaar. Wanneer u later in het seizoen inschrijft wordt een evenredige verrekening van het tarief toegepast op basis van het jaartarief.

Restitutie van lesgeld of ontheffing van de betalingsverplichting is alleen mogelijk :

Bij ziekte of blessure langer dan 5 aaneensluitende lesweken

Bij verhuizing waardoor de afstand tussen leslocatie en  woonplaats met meer dan 15 km toeneemt

Een verzoek tot restitutie van lesgeld of ontheffing van de betalingsverplichting dient ingediend te worden via info@hiphopfactory.nl  of schriftelijk bij de docent.

Betaling

Betaling van het lesgeld vindt plaats in 10 termijnen, van augustus tot en met juni en per automatische incasso. Kosten welke gemaakt worden om niet betaalde lesgelden te kunnen innen, zijn voor rekening van de lesgeldplichtige. 

Lesuitval

Indien lessen uitvallen wegens overmacht kan er geen aanspraak gemaakt worden op schadevergoeding.

Voor uitgevallen lessen wordt een inhaalmogelijkheid geboden. 

Aansprakelijkheid

Hiphop Factory aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei verlies, of beschadiging van personen of goederen tijdens door Hiphop Factory georganiseerde activiteiten.