Home
Lestijden
Lestijden
Sjabloon B
Contact

Lestijden

  

  

Jaartarieven

60 min per week                                                            10 X € 26,00

60 min per week  21 en ouder                                  10 x € 27,00

90 min per week Selectie                                           10 X  € 35,00

Volg je twee lessen per week, dan ontvang je 5% korting

Volg je twee selectielessen per week, dan ontvang je 10% korting

Volg je drie lessen of meer  per week dan, ontvang je 15 % korting

1.            Bij inschrijving verbindt de lesgeldplichtige zich voor het gehele cursusjaar of bij latere plaatsing voor de periode die nog binnen dat cursusjaar valt.

2.            Een studiejaar bevat 36 lesweken, afhankelijk van feestdagen en vakantie garandeert Dansplein Roosendaal u minimaal 34 lessen.

3.            De tarieven zijn gebaseerd op een volledig studiejaar.

4.            Wanneer u later in het seizoen inschrijft wordt een evenredige verrekening van het tarief toegepast op basis van het jaartarief.

5.            Wanneer een cursist in de loop van een cursus(jaar) de lessen staakt, blijft de betalingsverplichting bestaan voor het volledig bedrag van de cursus. Zulks is ook het geval wanneer nog niet alle betalingstermijnen zijn voldaan.

6.            Restitutie van lesgeld of ontheffing van de betalingsverplichting is alleen mogelijk in onderstaande gevallen:

•             Bij ziekte of blessure langer dan 5 aaneensluitende lesweken

•             Bij verhuizing waardoor de afstand tussen leslocatie en  woonplaats met meer dan 15 km toeneemt

Een verzoek tot restitutie van lesgeld of ontheffing van de betalingsverplichting dient ingediend te worden via info@danspleinroosendaal.nl  of schriftelijk bij de docent.


Betaling

1.            Betaling van het lesgeld vindt plaats in 10 termijnen, van september tot en met juni en per automatische incasso.

2.            Als gevolg van afrondingsverschillen kunnen er marginale afwijkingen plaatsvinden in berekeningen

3.            Kosten welke gemaakt worden om niet betaalde lesgelden te kunnen innen, zijn voor rekening van de leerling


Lesuitval

1.            Indien lessen uitvallen wegens overmacht kan er geen aanspraak gemaakt worden op schadevergoeding

2.            Voor uitgevallen lessen wordt een inhaalmogelijkheid geboden


Aansprakelijkheid

1.            Dansplein Roosendaal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei verlies, of beschadiging van personen of goederen tijdens door Dansplein Roosendaal georganiseerde activiteiten.

Maandag

 

 

 

17.00-18.00

Hip hop kids 7-11 jaar

Curtley

Kroevensport zaal 1

18.00-19.30

Illmatic

Curtley

Kroevensport zaal 1

18.30-19.30

B-Legendz

Chloë/Anoek

Kroevensport zaal 2

19.30-20.30

Hip hop Teens  12+

Anoek

Kroevensport zaal 2

20.30-21.30

Hip hop Teens 16+

Anoek

Kroevensport zaal 2

 

 

 

 

Dinsdag

 

 

 

17.00-18.00

Urban kids 7-10 jaar

Chloë

Kroevensport zaal 1

17.30-18.30

Breakdance

Yannick

Oliemolen

18.00-19.00

Urban  11+

Chloë

Kroevensport zaal 1

 

 

 

 

Woensdag

 

 

 

17.30-18.00

Duo

Curtley

Kroevensport zaal 1

18:00-19:00

Solo

Curtley

Kroevensport zaal 1

19:00-20.30

K-Oss

Irene

Kroevensport zaal 1

20.30-22.00

Barbeatz

Irene

Kroevensport zaal 1

 

 

 

 

Donderdag

 

 

 

16.30-17.30

B-Legendz

Chloë/Anoek

 

17.30-19.00

Illmatic

Curtley

Kroevensport zaal 2

19.00-20.30

K-Oss

Curtley

Kroevensport zaal 2

20.30-22.00

Barbeatz

Curtley

Kroevensport zaal 2

  

  


Leslocatie Roosendaal

Kroevensport

Roemer Visscherlaan 3

4707 BX Roosendaal* de Muzen

Oliemolen 124A

4701 JW Roosendaal

  

Rooster

Tarieven en voorwaarden